GDDKiA podpisała kontrakt z konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki / ASTALDI S.p.A. Włochy / Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” sp. z o.o. Siedlce / Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „MAZOWIECKIE MOSTY” sp. z o.o. / Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY” S.A. o wartości umownej 567,4 mln zł. Była to jednocześnie najniższa oferta złożona w przetargu.

Prace potrwają do końca 2011 r. Obwodnica o długości 21 km zostanie zrealizowana na parametrach autostrady, co umożliwi w przyszłości włączenie jej w ciąg projektowanej autostrady A2 Warszawa-Kukuryki.