Nowy odcinek autostrady o długości projektowany jest jako dwujezdniowa droga najwyższej klasy A. Każda z dwóch jezdni będzie miała dwa pasy ruchu o szerokości 3,75 m każdy, pas awaryjny (3 m) oraz pobocze gruntowe (1,25 m). Ponadto przewidziano rezerwę terenu dla dodatkowego trzeciego pasa ruchu po zewnętrznej stronie każdej jezdni - czytamy na stronach portalu pb.pl

Autostrada A4 pomiędzy Szarowem a Tarnowem ma zostać oddana do użytku w drugiej połowie 2011 roku.