Obecnie prace budowlane prowadzone są na odcinku o długości 57 km, sięgającym Nowego Tomyśla i Łagowa. Na ten rok zaplanuje się jeszcze rozpoczęcie budowy na odcinku od Rzepina do Torzymia (fragment o długości 14,5 km). Budowa na kolejnych 33 km ma ruszyć w lutym przyszłego roku.

Wykonawcą A2 do Świecka jest Autostrada Wielkopolska SA II. Koszt realizacji tej inwestycji to około 1,6 mld  EUR.
Planuje się wybudowanie na trasie początkowo sześciu, a ostatecznie ośmiu węzłów oraz sześciu miejsc obsługi podróżnych. Pobór opłat będzie się odbywał na zjazdach z A2, a przy bramkach w ciągu trasy.