Oferta została złożona przez konsorcjum w składzie: Lider - Polimex– Mostostal SA, partnerzy - MSF Engenharia Lizbona ( Portugalia ), MSF Polska Sp. z o.o., Warszawa, Doprastav as, Bratysława ( Słowacja ), Zakład Robót Mostowych Mostmar Marcin i Grzegorz Marcinków Spółka Jawna, Pietrzykowice.

Udział Polimex-Mostostal w pracach i wynagrodzeniu stanowić ma 25 % całości. Wartość kontraktu wyniesie 1,15 mld złotych brutto. Termin realizacji inwestycji określono na 32 miesiące. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na styczeń 2011 roku. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to ok. 1,57 mld zł. W przetargu wpłynęło 11 ofert.