Konsorcjum, które złożyło ofertę na dokończenie budowy autostrady na małopolskim fragmencie autostrady A4 zaproponowało w przetargu cenę 641 763 376,79 zł netto. Uzasadnieniem wyboru tej oferty jest to, że "Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu wybrano ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium „Termin wykonania”. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza" - podaje w komunikacie krakowski oddział GDDKiA.

Polsko-macedońskie konsorcjum firm NDI SA oraz SB Granit SA, które realizację rozpoczęło, opuściło plac budowy w kwietniu br. Pod koniec lipca GDDKiA o. w Krakowie rozpisała przetarg na kontynuację budowy tego odcinka, dzieląc go na trzy etapy. W ramach I etapu w ciągu 5 miesięcy od rozpoczęcia prac ma powstać most wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej Wokowice – Biadoliny. Drugi dotyczy wykonania Węzła Wierzchosławice oraz 1,5 km autostrady, na co przewiduje się 7 miesięcy. Trzeci natomiast obejmuje budowę 19,5 km autostrady (21 miesięcy od rozpoczęcia prac).

Zakończenie budowy przerwanej wiosną przewiduje się na wiosnę 2013 r.