Z dniem 2 listopada br. wygasa umowa o realizację zamówienia publicznego na stworzenie oraz wdrożenie Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO), którą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zawarła z konsorcjum wykonawców osiem lat temu.

GITD informuje, że  podpisana przez użytkowników umowa ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, której przedmiotem jest uiszczanie opłaty za przejazd w elektronicznym systemie poboru opłat viaTOLL za pomocą urządzenia pokładowego, pozostaje wiążąca. Tym samym środki zgromadzone na koncie użytkownika nie przepadają i pozostają niezmiennie do wykorzystania na poczet przyszłych przejazdów siecią dróg płatnych. Sposób uiszczania opłaty również pozostaje bez zmian i będzie on realizowany za pośrednictwem urządzeń pokładowych, które użytkownicy  systemu otrzymali  w toku dotychczasowej rejestracji zakończonej podpisaniem umowy – podaje w oficjalnym komunikacie GDDKiA.

Użytkownicy viaTOLL nie muszą dokonywać żadnych dodatkowych czynności w związku ze zmianą poborcy opłat. Zgromadzone na koncie środki mogą być nadal wykorzystywane do opłacania przejazdów.

viaTOLL to polski elektroniczny system poboru opłat za przejazd drogami krajowymi. Wysokość opłaty jest uzależniona od kategorii drogi, pojazdu oraz klasy emisji spalin euro. Środki zgromadzone przez jego operatora zasilają Krajowy Fundusz Drogowy.

Przeczytaj także: AmberGo: nowy system poboru opłat na A1