• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

A6: GDDKiA zerwała umowę z Energopolem Szczecin

Opublikowano: 31-10-2019 Źródło: GDDKiA
Autor Łukasz Madej
Łukasz Madej
inzynieria.com

Energopol Szczecin S.A. nie dokończy przebudowy 3,5 km odcinka autostrady A6 Szczecin Dąbie–Rzęśnica. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała, że odstąpiła od umowy z tą firmą z winy wykonawcy, który, jak napisano w komunikacie, „wstrzymał roboty pomimo niewielu prac pozostałych do zakończenia inwestycji”.


Autostrada A6. Fot. GDDKiA Autostrada A6. Fot. GDDKiA
  • Energopol Szczecin z placu budowy zszedł w lipcu br.
  • Zadanie na A6 zrealizowano w 80%
  • GDDKiA wypłaciła podwykonawcom 12,2 mln zł

GDDKiA poinformowała, że zgodnie z subklauzulą 15.1 szczególnych warunków kontraktu (SWK) wezwała Energopol Szczecin do wykonywania robót i podjęcia określonych działań, czego ten nie zrealizował. Kontrakt był zabezpieczony gwarancją należytego wykonania, która została uruchomiona. Kwota zajętej gwarancji to około 3,5 mln zł. Generalna Dyrekcja dodała, że środki te pozwolą na pokrycie zobowiązań nienależytego wykonywania kontraktu przez Energopol Szczecin, takich jak płatności wobec podwykonawców, usługodawców i dostawców. Ponadto zamierza egzekwować należności z tytułu kar umownych.


Umowę na przebudowę A6 Szczecin Dąbie–Rzęśnica, o wartości około 35,4 mln zł, podpisano w listopadzie 2017 r. Wszystko miało być gotowe w kwietniu 2020 r. Do tej pory wykonawca zrealizował 80% prac. Choć do zakończenia zadania było tylko wykonanie warstwy ścieralnej na jezdni w kierunku Szczecina i dokończenie przejścia dla zwierząt, w lipcu br. Energopol Szczecin wstrzymał prace. Jak czytamy, nie zrealizował składanych deklaracji o wznowieniu robót od września, czyli po okresie wakacyjnym.

GDDKiA przypomina, że w tym roku Energopol Szczecin przestał płacić podwykonawcom, usługodawcom i dostawcom w ramach kontraktu na odcinek A6 Szczecin Dąbie–Rzęśnica, dlatego sama wypłaciła im 12,2 mln zł, a kolejne wnioski, na 0,6 mln zł, są rozpatrywane. Podano, że uruchomiono płatności bezpośrednie dla podwykonawców, potrącając te kwoty z należności przewidzianych dla wykonawcy.

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

Przetarg na dokończenie przebudowy tego odcinka A6 ma być ogłoszony w grudniu br.

Autostrada A6 ma niespełna 30 km. Znajduje się na terenie woj. zachodniopomorskiego (prowadzi przez powiaty: policki, gryfiński i goleniowski oraz miasto Szczecin), stanowi kontynuację niemieckiej A11.

Energopol Szczecin ma duże kłopoty finansowe. W ostatnim czasie spółka np. przestała być liderem konsorcjum firm zaangażowanych w budowę kolejowego tunelu średnicowego w Łodzi. Ponadto wchodzi w skład konsorcjum, które odpowiada za budowę tunelu pod cieśniną Świną. Jak jednak niedawno poinformowała GDDKiA, problemy tej spółki nie będą mieć wpływu na realizację inwestycji w Świnoujściu. Zresztą, Energopol Szczecin posiada najmniejszy udział w konsorcjum – 20%.

Przeczytaj także: Zmiana lidera konsorcjum budującego tunel średnicowy w Łodzi

Powiązane

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.

    Bezwykopowa renowacja kanalizacji, studni i rurociągów, Producent rur, paneli i zbiorników GRP, Producent rękawów CIPP - polimerowych, filcowych i nasączanych żywicą, Renowacja kanalizacji, budowa sieci wodociągowej - technologie bezwykopowe