Przez najbliższe 60 dni przejazd wybudowanym odcinkiem A-1 będzie bezpłatny, później ewentualne opłaty będą pobierane na mocy decyzji ministerialnej.

GTC (Gdańsk Transport Company) w 1997 roku otrzymała koncesje na budowę autostrady o długości 152 kilometrów, do Torunia.

Oddany w sobotę do użytku odcinek autostrady A1 obejmuje dwie tzw. "sekcje budowlane". Sekcja 1 rozpoczyna się w Rusocinie, w miejscu, gdzie kończy się Obwodnica Trójmiasta. Prace budowlane rozpoczęły się na tym odcinku pod koniec listopada 2005 roku.

Powstały m.in. 2 węzły drogowe, 17 wiaduktów drogowych, 1 tunel dla pieszych, 11 przepustów pod autostradą dla rzek i cieków wodnych, 5 przejazdów gospodarczych, przejść dla zwierząt, 2 Miejsca Obsługi Podróżnych.

Sekcja 2 liczy niemal 7 kilometrów długości, jej koniec znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 22 Elbląg - Gorzów Wielkopolski. Prace budowlane rozpoczęto wkwietniu 2005 roku. Zbudowano m.in. 1 wiadukt drogowy, 2 wiadukty autostradowe, w tym jeden o długości niemal 260 metrów.

Prędkość projektowa autostrady to 120 km/h, ma ona dwie jezdnie i 4 pasy ruchu o szerokości 3,75 m. każdy, wzdłuż jezdni biegnie także trzymetrowy pas awaryjny.