Spółka GTC jest koncesjonariuszem północnego odcinka autostrady A1, łączącej Gdańsk z granicą z Czechami. Północny odcinek tej drogi obejmuje fragment od Gdańska do Torunia i został podzielony na dwa odcinki: Gdańsk-Nowe Marzy i Nowe Marzy-Toruń. Obecnie trwa budowa pierwszego odcinka, a drugi stał się przedmiotem sporu GTC i administracji państwowej.

Podczas czwartkowego spotkania strony ustaliły, że przy maksymalnej intensyfikacji działań zbudowanie odcinka A1 od Nowych Marz do Torunia do końca 2011 roku jest realne.