Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad od 14 miesięcy czekała, by Ministerstwo Środowiska zaopiniowało projekt budowy 60 km autostrady A4 między Niepołomicami a Tarnowem. Wreszcie opinia jest, choć trzeba było interwencji międzyresortowych, by przyspieszono jej wydanie.

Nim GDDKiA rozpocznie budowę jakiejkolwiek drogi, musi zdobyć w urzędzie wojewódzkim tzw. decyzję środowiskową, czyli dokument świadczący o tym, że inwestycja nie będzie szkodliwa dla swego otoczenia. Decyzja jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Środowiska. To właśnie na nią czekaliśmy niemal półtora roku.