Wydana przez Ministra Środowiska, Macieja Nowickiego decyzja w sprawie autostrady A-4, którą Urząd Wojewódzki otrzymał 8 lutego bieżącego roku, umożliwia Wojewodzie Małopolskiemu wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, a później decyzji o lokalizacji autostrady. Na pozytywną opinię ministra wpłynęło uzgodnienie przez PKP i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad warunków poprowadzenia przejść dla zwierząt, zlokalizowanych na 7 km odcinku planowanej drogi, co stanowiło główny powód zwłoki w działaniach.

Jeśli drogowcy będą realizować prace zgodnie z planem, to realne jest zakończenie tej inwestycji do Euro 2012. Budowa autostrady A-4 na odcinku węzeł Szarów - węzeł Tarnów, znalazła się na małopolskiej liście priorytetowych inwestycji do 2013 roku i będzie dofinansowana z unijnych pieniędzy.