Lubuski Urząd Wojewódzki poinformował, że 11 marca bieżącego roku Wojewoda Lubuski Helena Hatka wydała decyzje lokalizacyjne dotyczące budowy sześciu odcinków planowanej 104,5 km autostrady A-2 ze Świecka do granicy województwa. Ze względu na ważny interes społeczny i gospodarczy, decyzje otrzymały rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzje zostały wydane na podstawie wniosków złożonych pod koniec 2007 roku przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, który wnioskował o zmianę starych decyzji lokalizacyjnych, nie uwzględniających obszarów wykraczających poza dotychczasowe linie rozgraniczenia autostrady A-2.

Wydane decyzje lokalizacyjne dotyczą odcinków:
1. Świecko – Rzepin (18,5 km),
2. Rzepin - Torzym (14,5 km),
3. Torzym - Łagów (16 km),
4. Łagów – Jordanowo (15 km),
5. Jordanowo - Myszęcin (9,5 km),
6. Myszęcin – granica województwa (17 km).

Na wszystkich odcinkach uwzględniono budowę dojazdów do obiektów inżynierskich, przerwanych połączeń dróg leśnych, dojazdów do działek, MOP-ów, wjazdów awaryjnych i zbiorników ekologicznych, dojść do przejść dla zwierząt, dodatkowych miejsc postojowych na Miejscach Obsługi Podróżnych, rozbudowę węzłów i budowę Punktów Poboru Opłat.Według harmonogramu, prace budowlane na odcinku ze Świecka w kierunku Nowego Tomyśla powinny rozpocząć się jeszcze we wrześniu bieżącego roku. Autostrada powinna być gotowa już pod koniec 2010 roku, a jej koszt to 1,9 mld euro.