14 marca bieżącego roku w Warszawie zostało podpisane porozumienie w sprawie budowy 62 km odcinka autostrady A-1 Nowe Marzy – Toruń. Dokument ten reguluje zasady prowadzenia procesu negocjacyjnego pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a firmą Gdańsk Transport Company.

Zgodnie z zapisami porozumienia warunkiem pomyślnego zakończenia negocjacji jest podpisanie do końca czerwca 2008 roku umów dotyczących finansowania inwestycji. Porozumienie określiło także system rozliczeń pomiędzy stronami, który zostanie przygotowany w oparciu o umowę na budowę i eksploatację autostrady uzgodnioną w październiku 2005 roku.