Jednak 15-km trasa z Sośnicy do Kleszczowa pozostanie bezpłatna.
„Zmuszają nas do tego przepisy. Prawo mówi wyraźnie, że autostrady w Polsce są płatne. Równocześnie zdajemy sobie sprawę, że dla gliwiczan autostrada to południowa obwodnica miasta. Dlatego, żeby nie zakorkować miasta, bramki zostaną zbudowane w Sośnicy, ale odcinek biegnący wzdłuż granic Gliwic pozostanie bezpłatny.” - tłumaczy Artur Mrugasiewicz z GDDKiA w Warszawie.

GDDKiA chciała, aby ten fragment autostrady był bezpłatny tylko dla mieszkańców aglomeracji katowickiej. Jednak takie rozwiązanie byłoby trudne do zrealizowania.
Bramki mają stanąć w Gliwicach w połowie 2010 roku i dopiero wtedy okaże się ile wyniesie opłata za 167-kilometrowy odcinek do Wrocławia. Stawki mogą być nawet o połowę niższe od tych, które obowiązują na autostradach budowanych za prywatny kapitał. Tutaj zarządcą będzie GDDKiA, która nie musi spłacać kredytów zaciągniętych na ich budowę.

Opłaty na odcinku autostrady z Katowic do Wrocławia będą pobierane w systemie zamkniętym - na każdym z 11 węzłów będą punkty poboru opłat i kierowcy zapłacą jedynie za odcinek, który przejechali.