Poza tym w 2010 roku DK 94 zostanie połączona 2,4-km odcinkiem drogi klasy GP (główna przyspieszona) z południową autostradową obwodnicą Krakowa.
Przetarg na wykonanie tego nowego odcinka drogi pomiędzy węzłami Radzikowskiego i Modlnica został już ogłoszony. Wkrótce krakowski oddział GDDKiA ogłosi także przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji trasy nr 94 w Olkuszu.

Modernizacja olkuskiego odcinka powinna zakończyć się w 2011 roku, a budowa nowego odcinka – dwa lata po podpisaniu kontraktu.
Przebudowa drogi krajowej nr 94 w Małopolsce trwa od wielu lat. W 2005 roku oddano do użytkowania wyremontowany 1,5-kilometrowy odcinek pomiędzy Olkuszem a Sienicznem. Zmodernizowano także odcinek od Sieniczna do Zedermana, a od zeszłego roku trwają prace na odcinku Zederman - Jerzmanowice.

Obecnie trwa remont 3-kilometrowego odcinka od granicy województwa śląskiego do Bolesławia. Termin zakończenia prac wyznaczono na koniec września tego roku.
Z kolei 4-km odcinek od Bolesławia do Olkusza będzie modernizowany w tym roku. Dokumentacja projektowa dla tego zadania ma być gotowa na koniec lipca, a do końca listopada mają zostać zakończone prace na tym odcinku.

W najbliższych latach jest planowana przebudowa także na odcinku Jerzmanowice - Modlnica.