Jak poinformowała PAP rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA Magdalena Chacaga, zarządca dróg we wniosku złożonym do wojewody małopolskiego zwrócił się o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Uzyskanie pozwolenia na budowę na przełomie roku umożliwiłoby ogłoszenie przetargu na roboty. Z kolei prace budowlane mają ruszyć w pierwszej połowie przyszłego roku.

Na wiosnę ubiegłego roku rozpoczęła się budowa pierwszego, 20 km odcinka autostrady A4 Kraków - Tarnów m. Krakowem a Szarowem. Odcinek będzie kosztować 839,3 mln zł i zostanie oddany do użytku w pierwszej połowie przyszłego roku.

Natomiast drugi etap inwestycji obejmuje budowę prawie 60 km odcinka od węzła Szarów do węzła Krzyż k. Tarnowa. Koszt inwestycji oblicza się na ponad 2 mld zł.