Z dokumentów wynika, że budowę przeprowadzono niezgodnie z projektem, a ponadto w pracach popełniono wiele błędów. Raport określa, że jedyną metodą naprawy będzie wymiana nawierzchni. Po jej zerwaniu może się jednak okazać, że naprawy wymagają kolejne warstwy drogi. Warto zaznaczyć, że nawierzchnia na tej jezdni ma zaledwie cztery lata. Za budowę trasy odpowiada Autostrada Wielkopolska.

Reporter RMF FM już w maju informował o uszkodzonej nawierzchni autostrady A2. Wtedy GDDKiA zleciła ekspertyzy w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów oraz w Laboratorium Drogowym w Poznaniu.