W październiku 2007 roku rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wystąpił do Ministra Środowiska z wnioskiem o wydanie dokumentu dotyczącego alternatywnego, środowiskowego wariantu przebiegu trasy na odcinku Stara Jarząbka na granicy z Małopolską do węzła Rzeszów Zachodni - informuje "Gazeta Wyborcza Rzeszów". Dokument, który pozwoli wojewodzie wydać decyzję środowiskową i wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę, jest już w Rzeszowie.

Wariant alternatywny przebiegu autostrady zgadza się z dotychczas planowanym, ale został wzbogacony o urządzenia ochrony środowiska (np. przejścia dla zwierząt i ekrany akustyczne).

Poczatkowo autostrada zostanie wyposażona w dwie jezdnie, które będą miały po dwa pasy ruchu. W następnej kolejności, jeśli natężenie ruchu stanie się odpowiednio duże, zostanie dobudowany trzeci pas.