Za wykonanie prac odpowiedzialne jest konsorcjum firm Strabag i Heilit+Woerner. Prace potrwają ok. 2 lata.

W ramach inwestycji wykonana zostanie m.in. budowa ponad 14 km autostrady wraz z infrastrukturą, dwóch węzłów ze stacjami poboru opłat (Rówień i Świerklany), dwóch miejsc obsługi podróżnych, 24 obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów itp.) oraz przebudowę sieci okolicznych dróg. Ponadto powstaną też przejścia dla zwierząt i ekrany akustyczne.

W obrębie budowane odcinka nie występują wpływy górnicze na powierzchni ani nieczynne wyrobiska, mające połączenia z powierzchnią. Dzięki temu budowa będzie tańsza, niż w przypadku podobnego odcinka na terenie eksploatacji górniczej (PAP).

Według założeń, do końca 2010 r. ma być przejezdna cała południowa część A1 od Pyrzowic do Gorzyczek na granicy z Czechami, gdzie połączy się z powstającą tam autostradą D1.

Cała autostrada A1 ma być gotowa w 2011 r.