Głównym powodem, dla którego ten teren został poddany surowej ochronie  jest rosnący tam rzadki las - łęg jesionowo-olszowy. Jest to tzw. siedlisko naturowe. Ponadto występuje tam kilkaset cennych, chronionych gatunków zwierząt, m.in. bielik, kumak nizinny, bocian czarny, żurawie, błotniaki stawowe, traszki grzebieniaste czy motyl czerwończyk nieparek. Wszystkie objęte są ochroną gatunkową.

Decyzja Ministerstwa Środowiska ucieszyła ekologów.