W najbliższym czasie ruszy budowa kolejnego fragmentu autostrady A1 - drogowcy rozpoczną prace na ponad 14 km odcinku Bełk – Świerklany. Umowę na wykonanie prac podpisano na początku sierpnia br. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Według umowy, prace o wart. ponad 285 mln EUR o wykona konsorcjum firm STRABAG sp. z o.o. i HEILIT + WOERNER Budowlana sp. z o.o. Kontrakt jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. Prace mają potrwać 21 mies. od daty ich rozpoczęcia.

W ramach prac zostanie wybudowany ponad 14 km odcinek autostrady łącznie z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska tj. barierami ochronnymi, ogrodzeniem autostrady, platformami pod kolumny alarmowe, poboczami uwzględniającymi miejsce na latarnie i ekrany akustyczne, zjazdy awaryjne oraz przejazdy awaryjne. Dodatkowo, powstaną dwa węzły autostradowe ze stacjami poboru opłat – Rowień i Świerklany, dwa miejsca obsługi podróżnych typu II, obwód utrzymania autostrady w rejonie węzła Świerklany oraz 27 obiektów inżynierskich, w tym 11 obiektów w ciągu autostrady (8 mostów i 3 wiadukty), 15 obiektów w ciągu innych dróg (5 mostów i 10 wiaduktów) i 1 wiadukt w ciągu linii kolejowej nad autostradą. Ponadto zostaną poddane przebudowie 3 drogi wojewódzkie, 3 drogi powiatowe i 7 gminnych oraz cała istniejąca infrastruktura techniczna.

Drogowcy zadbają również o ochronę środowiska, przewidziano bowiem budowę przejść dla małych, średnich i dużych zwierząt, budowę ekranów akustycznych oraz odprowadzenie wód opadowych z jezdni autostrady i łącznic węzłów poprzez kanalizację deszczową przewidzianą na całej długości trasy.