Partnerzy portalu

GDDKiA ma nowego szefa. Kto nim został?

Opublikowano: 11-03-2024 Źródło: GDDKiA

Paweł Woźniak został p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.


Fot. GDDKiA Fot. GDDKiA

Paweł Woźniak to absolwent Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku budownictwo ogólne oraz Politechniki Częstochowskiej – technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie. Ostatnio pracował w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich na stanowisku dyrektora rejonu w Grodzisku Mazowieckim. Posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi. Nowe stanowisko objął 8 marca 2024 r.

Od lewej minister infrastruktury Dariusz Klimczak oraz Paweł Woźniak. Fot. GDDKiA Od lewej minister infrastruktury Dariusz Klimczak oraz Paweł Woźniak. Fot. GDDKiA

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest centralnym organem administracji rządowej, który wykonuje zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w tym zakresie. Czynności prowadzi przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w skład której wchodzi centrala w Warszawie oraz 16 oddziałów wojewódzkich. Generalna Dyrekcja podlega pod Ministerstwo Infrastruktury.

Wcześniej obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pełnił Tomasz Żuchowski. Powierzono mu je w sierpniu 2018 r., a odwołany został 4 stycznia 2024 r.

Celem Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r., PBDK) jest domknięcie sieci autostrad i dróg ekspresowych. By tak się stało, konieczne jest, poza tymi inwestycjami, które już są prowadzone, a w ramach programu będą kontynuowane, zbudowanie zupełnie nowych 2,5 tys. km tras szybkiego ruchu. Łączna wartość programu wynosi 294,4 mld zł.

Przeczytaj także: GDDKiA. Nowa obwodnica. Zaczyna się etap „projektuj”

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!