Projekt ma zostać wykonany w czasie 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Konsorcjum, które będzie realizowało zlecenie składa się z firm APIA XXI i MP-MOSTY.

12 sierpnia Tebodin SAP-Projekt z warszawskim oddziałem GDDKiA zawarł kolejny kontrakt na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi krajowej o parametrach trasy ekspresowej, na odcinku: koniec obwodnicy z Radomia - granica województwa mazowieckiego.

Łączny koszt inwestycji wynosi 2,3 mln EUR i obejmuje odcinek drogi o dł. 22 km. Czas na realizację kontraktu wynosi 16 mies. od dnia podpisania umowy.