Plany wskazują na powstanie autostrady A4 na odcinku przebiegającym przez województwo podkarpackie przed Euro 2012.
Teraz potrzebne jest tylko pozwolenie na rozpoczęcie budowy.

Póki co, przygotowania do budowy autostrady  na odcinku z Rzeszowa do Korczowej są dosyć słabe. GDDKiA z oddziałem w Rzeszowie przedstawiła dwie możliwe trasy autostrady. Według obu koncepcji biegnie ona przez Łańcut i Przeworsk a różnice między obiema propozycjami dotyczą przebiegu pomiędzy Przeworskiem a Korczową. Według jednego planu autostrada przebiegnie przez Pełkinie, Jarosław i Wolę Zaleską do Korczowej a według drugiego - ominie Jarosław będzie prowadzić przez Wierzbną, Pawłosiów, Radymno do Korczowej.

Dokumentacja przebiegu tej trasy będzie udostępniona do wglądu osobom zainteresowanym w dniach od 5 do 26 września. Osoby te będą miały możliwość zgłoszenia swoich uwag do planowanych tras.

Koszty związane z budową autostrady na odcinku 86 km od Rzeszowa do Korczowej to 1,6 mld zł. Koszty te zostaną pokryte w znacznym stopniu z Programu Infrastruktura i Środowisko a 15% zostanie przekazane na budowę z budżetu państwa.

Roboty budowlane mają ruszyć w 2010 r.