Krakowski oddział GDDKiA otrzymał od Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera decyzję lokalizacyjną, wydaną 5 września br., dla autostrady A4 na odcinku od Szarowa do Tarnowa. Decyzja ustala rzeczywisty przebieg drogi i tym samym zatwierdza projekt podziału nieruchomości zajętych pod autostradę. Stanowi również podstawę do przejęcia nieruchomości przez Skarb Państwa.

Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności - wciąż można ją zaskarżyć, ale możliwe jest już przejście do kolejnego etapu przygotowań do realizacji (uzyskanie pozwolenia na budowę). Dokument umożliwi szybkie ogłoszenie przetargu na roboty. Po uzuskaniu zgody na budowę i wyborze wykonawcy, prace mogłyby ruszyć w pierwszej połowie 2009 r.

Inwestycja obejmuje budowę 57 km odcinka autostrady od węzła Szarów do węzła Krzyż. Każda z dwóch jezdni autostrady będzie się składać z dwóch pasów ruchu o szerokości 3,75 m każdy, 3 m pasu awaryjnego oraz pobocza gruntowego - 1,25 m. Przewidziano rezerwę terenu dla dodatkowego, trzeciego pasa ruchu po zewnętrznej stronie każdej jezdni. Aby przyspieszyć prace, inwestycja zostanie prawdopodobnie podzielona na trzy kontrakty realizowane równocześnie.