Jak zakładają przepisy, autostrada ma dwie trasy przebiegu. Większość trasy będzie przebiegać przez tereny rolnicze, rzadziej przez lasy, niewiele budynków zostanie wyburzonych. Niewielki obszar, bo zaledwie kilkadziesiąt metrów będzie przebiegać przez obszary objęte programem Natura 2000.

Aby chronić mieszkańców przed hałasem, na wielu odcinkach drogi postawione zostaną ekrany akustyczne oraz wały ziemne i ściany zieleni.