Wartość kontraktu opiewa na 638.780.631,31 PLN netto.
Rozpoczęcie prac zaplanowano w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy tj. 5 listopada 2008 r. a zakończenie robót przewiduje się po 26 miesiącach, czyli 6 grudnia 2010 r.

Okres gwarancji określono odpowiedni na: 60 miesięcy na roboty mostowe, 48 miesięcy na konstrukcję jezdni (nawierzchnia i podbudowa), 24 miesiące na pozostałe roboty, 60 miesięcy na oznakowanie pionowe i poziome.