W grudniu br. odbędzie się przetarg na odcinek autostrady od Szarowa do Tarnowa. Ma być on zbudowany do grudnia 2011 r.

Opracowywany jest projekt budowlany dla odcinka: węzeł Krzyż - węzeł Rzeszów Wschodni. 1 kwietnia 2009 r. ma być ogłoszony przetarg w związku z jego budową. Przetarg na fragment A4 Rzeszów Zachodni - Rzeszów Centralny jest planowany na pierwszy kwartał 2009 r.

Decyzji środowiskowej wymaga odcinek Rzeszów Centralny - Rzeszów Wschodni. Rozstrzygnięcie przetargu na odcinek Rzeszów Wschodni - Jarosław planowane jest w połowie 2011 r. a budowa ma się zakończyć przed Euro 2012.

A4 to część drogi biegnącej z Europy zachodniej na Ukrainę i leży w Trzecim Transeuropejskim Korytarzu Transportowym. Polskę przecina on od zachodniej granicy w Zgorzelcu do wschodniej granicy w Korczowej.