Ta najdroższa z dotychczasowych drogowych inwestycji w woj. świętokrzyskim dotyczy budowy 17 km dwujezdniowej drogi S7, jaka połączy przejście przez Skarżysko z budowanym aktualnie węzłem Kielce Północ.

Od Skarżycka w kierunku Kielc droga będzie biegła naodcinku 3 km w korytarzu istniejącej DK7. W dalszym odcinku zostanie poprowadzona na zachód od DK nr 7, gdzie powstanie obwodnica Suchedniowa, Ostojowa, Łącznej i Występy.

Na całość inwestycji złoży się również 28 obiektów inżynieryjnych (m. in. 4 estakady, 8 wiaduktów, 2 mosty, 2 kładki dla pieszych i 2 przejścia dla zwierząt).

Prace budowlane będą realizowane w latach 2008-2010.