Odcinek, na którego budowę podpisano decuzję, będzie miał długość 4,4 km. Połączy węzeł Rybitwy przy ul. Christo Botewa z węzłem Igołomska na skrzyżowaniu ulic Igołomskiej i Ptaszyckiego. Trasa będzie prowadzić mostem przez Wisłę. Planuje się budowę m.in. pięciu wiaduktów, dwóch tuneli dla pieszych i kilku dróg dojazdowych.
Odcinek S7 będzie biegł nowym śladem, głównie przez nieużytki rolne, prywatne działki i tereny zalewowe Wisły. Fragment S7 to element krajowej sieci drogowej. Cała droga ekspresowa S7 Projektowany odcinek drogi ekspresowej S-7 jest elementem krajowej sieci drogowej. Cała droga ekspresowa S-7 Gdańsk – Rabka-Zdrój będzie miała łączną długość 720 km, przebiegającą w większości w śladzie istniejącej DK7 (korytarzu trasy europejskiej E77). Planowana inwestycja ma połączyć trzy duże aglomeracje: trójmiejską, warszawską i krakowską. S7 przez województwo małopolskie przetnie miasta: Miechów, Słomniki, Kraków, Głogoczów, Myślenice, Skomielną Białą i Rabkę-Zdrój.
10 października br., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, podpisała umowę z firmą Polimex-Mostostal S.A. na budowę pierwszego krakowskiego odcinka S7: węzeł Bieżanów - węzeł Rybitwy.