Nowy fragment S19 i dobudowany odcinek DK19 przyczyni się do powstania alternatywnego połączenia dla dróg krajowych o numerach: 4, 9 i 19, które pełnią zasadniczą rolę w transporcie krajowym i międzynarodowym.
Aktualnie istniejąca w tym regionie sytuacja drogowa jest trudna dla ruchu, dlatego wariant rozbudowy znacznie przyczyni się do jej poprawy.
Ponadto budowa tego odcinka S19 spowoduje odsunięcie ruchu samochodowego od takich obszarów mieszkaniowych, jak centrum Rzeszowa i Sokołowa Małopolskiego.

W ramach budowy powstaną też chroniące przed hałasem ekrany akustyczne. W celu ochrony zwierząt zbudowane zostaną przejścia dla zwierząt (61 sztuk), wygrodzenia z siatki kierujące zwierzęta do przejść i zabezpieczające przed wtargnięciem na drogę a także powstaną pasy zieleni.