Przygotowano już szczegółowy raport na ten temat. Zostanie on teraz poddany szczegółowej analizie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad a następnie zostanie przekazany Ministerstwu Środowiska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Kolejno wydane zostanie postanowienie określające warunki inwestycji.
W przygotowanym wariancie przebiegu S5 brana jest również pod uwagę budowa obwodnicy Bydgoszczy.