Plany na rozpoczynający się rok są ambitne, bo do połowy roku ma zostać ogłoszone 31 najbardziej istotnych przetargów związanych z budową autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic. Ważnymi inwestycjami będzie wykonawstwo m.in. dwóch odcinków autostrady A4 (budowa obwodnicy Rzeszowa oraz odcinka trasy z Jarosławia do granicy polsko-ukraińskiej o długości 35 km) oraz A18 (odcinka z Olszyny do Golnic mającego długość 69 km i łączącego się z A4).

Według wyliczeń podanych przez Gazetę Prawną, do końca br. rozpocznie się powyżej 180 postępowań związanych z wyborem wykonawców odpowiedzialnych za budowę oraz przebudowę dróg. Na remont ponad 450 km dróg wydane zostanie 1,5 mld zł.

Już w obecnym kwartale mają zostać wyłonieni wykonawcy, którzy zbudują 270 km autostrad w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. Chodzi tu o odcinek liczący około 180 km autostrady A1 ze Strykowa do Pyrzowic a także odcinek autostrady A2 ze Strykowa do Konotopy, który liczy około 90 km.

warto nadmienić, że rządowy plan budowy dróg krajowych i autostrad na Euro 2012 został zaktualizowany, w związku z czym na czas rozgrywek piłkarskich ma być gotowe 2,1 tys. autostrad i dróg ekspresowych (wcześniejsze plany wskazywały na 3 tys. km autostrad).