W tym czasie oddano do ruchu ponad 270 km dróg krajowych, w tym 95 km autostrad oraz 175 km dróg ekspresowych i obwodnic.
"Obecnie w budowie jest ok. 540 km nowych dróg, w tym 220 km autostrad, 225 km dróg ekspresowych oraz 95 km obwodnic. Budowanych jest 11 odcinków autostrad, 19 odcinków dróg ekspresowych oraz 14 obwodnic" - napisano w komunikacie.

Z danych ministerstwa wynika, że w ub.r. podpisano ponad 190 umów, w tym 32 umowy na budowę autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic oraz 158 kontraktów na odnowy ok. 600 km dróg krajowych.
Jak podał resort, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 52 umowy wstępne z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - pierwsze wnioski o dofinansowanie złożono jeszcze w ubiegłym roku.

"W pierwszym półroczu tego roku ogłoszonych zostanie 35 przetargów na autostrady, drogi ekspresowe i obwodnice (604 km)" - podało ministerstwo.