Przedstawiciele białostockiego oddziału GDDKiA oraz projektantów z firmy Scott Wilson Ltd Sp. z o.o. spotkali się z mieszkańcami gmin Sokółka, Wasilków i Czarna Białostocka, przez które przebiegać będzie planowany odcinek S19. Rozmowy trwały 3 dni.

Celem tych spotkań było poinformowanie mieszkańców o planach związanych z przebudową istniejącej DK19 na 25 km odcinku od planowanej obwodnicy Sokółki do obwodnicy Wasilkowa. Inwestycja, w zależności od ustalonego wariantu przebiegu obejmie m.in. budowę 2-4 dwupoziomowych węzłów, ok. 20 obiektów inżynierskich i 28 przejść dla zwierząt. Decyzja środowiskowa być może zapadnie jeszcze w tym roku, natomiast pozwolenie zostanie uzyskane prawdopodobnie w poł. 2011 roku. Umożliwiłoby to realizację inwestycji w latach 2012-2014.