Zachodnia obwodnica to 16 km drogi S5 od A2 na południe do Wronczyna i 27 km S11 od autostrady na północ do Złotkowa - czytamy w "Gazecie Wyborczej Poznań". Jako pierwsza zostanie wybudowana S11. Na chwilę obecną GDDKiA w Poznaniu ogłosiła przetarg na 14 km od A2 do węzła Swadzim. Wykonanie dwujezdniowej drogi ma kosztować ponad pół mld zł. Przetargiem zainteresowanych jest wiele firm - firma Bilfinger Berger Polska i Pol-Dróg Piła zgłosiły już swoje uwagi domagając się korzystnych dla siebie zmian. Protesty zostały jednak odrzucone.

Termin składania ofert upływa 10 marca br. Jeżeli wszystko ułoży się pomyślnie, budowa zacznie się latem i zakończy w II poł. 2011 r.

Pozostaje jeszcze 13 km część zachodniej obwodnicy od Swadzimia do Złotkowa. Przez protesty mieszkańców Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił opinię ministra środowiska zatwierdzającą przebieg części trasy, przebiegającej przez cenne przyrodniczo lasy na terenie Kobylnik.
Aby uniknąć znacznych opóźnień podzielono ten odcinek: dla spornych 5,5 km od węzła Swadzim do węzła Rokietnica opracuje się nowe warianty przebiegu drogi, a na pozostałe 7 km (Rokietnica-Złotkowo) wystąpiono o pozwolenie na budowę. Dzięki takiemu rozwiązaniu opóźni się tylko budowa 5,5 km obwodnicy.