Pod koniec ubiegłego roku krakowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zakończył konsultacje społeczne w sprawie budowy małopolskiego odcinka drogi ekspresowej S7 na północ od Krakowa do granicy z województwem świętokrzyskim. Trasa - według planów zarządcy - ma powstać do 2012 roku.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości około 60 kilometrów wraz z dziewięcioma bezkolizyjnymi węzłami oraz trzema obwodnicami: Książa Wielkiego, Miechowa i Słomnik. Według planów inwestycyjnych GDDKiA, budowa przynajmniej jednej jezdni S7 ma być zrealizowana do 2012 roku. Koszty inwestycji sięgną kilku miliardów złotych.

Prace związane z modernizacją około 18 kilometrowego odcinka drogi nr 7 pomiędzy Lubniem i Chabówką, czyli popularnej "zakopianki" są na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Harmonogram zadania przewiduje, że w drugiej połowie tego roku powinien zostać ogłoszony przetarg na wykonawstwo, a prace budowlane mogą ruszyć na przełomie 2008 i 2009 roku. Oddanie do użytku nowego odcinka "zakopianki" powinno nastąpić pod koniec 2010 lub w 2011 roku.

Według drogowców, odcinek dwupasmowej "zakopianki" pomiędzy Lubniem i Chabówką jest najtrudniejszym do zrealizowania pod względem technicznym i zarazem najkosztowniejszym. Zakres prac obejmie m.in. budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 17,5 km między Lubniem i Rabką oraz dwujezdniowego odcinka drogi klasy głównej przyspieszonej (GP) pomiędzy Rabką i Chabówką.

Ponadto powstaną dwa dwupoziomowe węzły w Skomielnej Białej i Zaborni, najdłuższy w Polsce tunel drogowy o długości prawie 2 kilometrów pod górą Luboń Mały, 10 wiaduktów, trzy estakady oraz most na rzece Lubieńce. Koszt przygotowania i realizacji inwestycji wyniesie ponad 1 mld zł.