Wysokość wypłacanej kwoty ustala wojewoda na podstawie wyceny rzeczoznawców wybranych w drodze zamówienia publicznego. Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań pochodzą z funduszy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Od wyceny można się odwoływać do ministra infrastruktury - informuje Małopolski Urząd Wojewódzki.

Nieruchomości przeszły na własność Skarbu Państwa zgodnie z decyzją lokalizacyjną wydaną jesienią ubiegłego roku. Uprawomocnienie decyzji miało miejsce 9 marca br.

4,4 km odcinek drogi ekspresowej S7 połączy węzeł „Rybitwy” przy ul. Christo Botewa z węzłem „Igołomska” na skrzyżowaniu ul. Igołomskiej i ul. Ptaszyckiego. Droga poprowadzi mostem przez Wisłę. Ponadto zostanie wybudowanych m.in. 5 wiaduktów oraz 2 tunele dla pieszych i kilka dróg dojazdowych. Na terenie województwa małopolskiego droga S7 przebiegnie przez Miechów, Słomniki, Kraków, Głogoczów, Myślenice, Skomielna Biała i Rabkę-Zdrój.