Pierwszy kwartał nie zapowiadał takiego obrotu spraw. Wówczas GDDKiA rozstrzygnęła jedynie dwa przetargi warte 1,7 mld zł na budowę 6 km autostrady A1 z Maciejowa do Sośnicy na Śląsku i 16,7 km S7 ze Skarżyska Kamiennej do Występy (w stronę Kielc).
Jednak większość przetargów ma ruszyć przed wakacjami, a plan zakłada rozstrzygnięcie kilkunastu z nich tylko w ciągu najbliższych trzech miesięcy. W ośmiu zostaną wyłonieni wykonawcy 36,2 km autostrady A1 z Pyrzowic do Maciejowa (obejście Śląska) i kolejnych dwóch odcinków S7 (ok. 49 km). Ponadto będzie realizowanych wiele mniejszych kontraktów. Łaczny koszt inwestycji wyniesie ok. 9 mld zł.

Jedyną przeszkodę w realizacji ambitnego planu może stanowić brak środków finansowych. Generalna Dyrekcja jeszcze na początku roku zapowiadała, że w 2009 r. dostanie od wykonawców faktury warte ok. 28 mld zł, a w budżecie zagwarantowano jedynie ok. 6 mld zł. Następne 9,7 mld zł ma pozyskać Krajowy Fundusz Drogowy z pożyczek i emisji obligacji. Przedstawiciele rządu jie dokonują na razie oceny budżetu drogowców. Czekają oni na rozpoczęcie działania KFD na nowych zasadach, co może nastąpić już w czerwcu.