Zgodnie z zapowiedzią wojewody mazowieckiego, zezwolenie na realizację inwestycji ma być gotowe w listopadzie 2010 r. Budowa planowana jest w okresie od lutego 2011 r. do grudnia 2013 r.. Koszt inwestycji to 2,6 mld zł. Nowa droga będzie stanowić wylot z realizowanej i projektowanej ekspresowej obwodnicy miasta.
Planowany wylot będzie miał długość 22,5 km, a jego trasa będzie wiodła przez teren Warszawy i wzdłuż wschodniej granicy Kampinoskiego Parku Narodowego. W ciągu drogi zbudowane zostanie osiem przejść dla zwierząt.
Ponadto w ramach inwestycji zbudowane zostanie osiem węzłów drogowych: Czosnów, Palmiry, Kiełpin, Kolejowa, Wólka Węglowa, Janickiego, Gen. Maczka i NS. Odcinek Czosnów – Kiełpin zostanie poszerzony o dodatkowy pas ruchu. Od węzła Kiełpin droga będzie biegła na zachód od terenów zabudowanych w Łomiankach a potem w pasie rezerwowanym dla trasy N-S. Następnie trasa będzie ciągnąć się przez Bielany na zachód od cmentarza na Wólce Węglowej, dalej między osiedlem Chomiczówka a Fortem Wawrzyszew. Na Bemowie, przechodzić będzie od wschodniej strony lotniska a potem pomiędzy osiedlem Wrocławska a Fortem Bema. Kształt estakady przyjmie na wysokości Kiełpina. Od węzła Kolejowa do okolic ul. Wóycickiego, będzie „podnoszona” w trzech miejscach dla przepuszczenia lokalnych ulic. Nad ul. Wóycickiego i w węźle Janickiego także powstanie estakada. Kolejno przetnie przez ulice: Wólczyńską, Arkuszową, Kwitnącą, Księżycową, Piastów Śląskich, Powstańców Śląskich i Księcia Bolesława oraz sieć ulic dojazdowych na Chomiczówce.