Zadaniem wyłonionego wykonawcy będzie wybudowanie ponad 3 km fragmentu autostrady A4 (w. Rzeszów Centralny - w. Rzeszów Zachód) oraz 5 km odcinka S19 (w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza). Wykonawca, który w II etapie przetargu złoży najkorzystniejszą ofertę będzie miał 18 mies. na realizację inwestycji.

Już wcześniej Oddział ogłosił przetargi na budowę odcinków autostrady i drogi ekspresowej wchodzących także w skład obwodnicy. Na chwilę obecną trwają prace komisji przetargowych, które sprawdzają złożone wnioski. Drugi etap przetargów będzie mógł się rozpocząć, gdy zakończona zostanie ocena złożonych wniosków.

Do udziału w postępowaniu zostanie zaproszonych maksymalnie 10 firm (konsorcjów) - Droginaeuro.pl.