W piątek 29 maja br. podpisano porozumienie ws. budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Olsztynek-Nidzica wraz z budową obwodnicy Olsztynka w ciągu drogi ekspresowej S51.

Wykonawcą prac o wartości 1 177 634 933,70 zł zostało konsorcjum w skład którego wchodzą: Sando Budownictwo Polska sp. z o. o. (lider), Construcciones Sanchez Dominguez-Sando S.A., Energopol Szczecin S.A., Wakoz sp. z o.o., Europrojekt Gdansk sp. z o.o.

Inwestycja zostanie sfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i potrwa 37 mies. od daty podpisania umowy.

W ramach prac wybudowany zostanie ok. 26 km odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 o przekroju poprzecznym 2x2 z szerokim pasem dzielącym umożliwiającym rozbudowę drogi do przekroju poprzecznego 2x3 oraz ok. 5 km obwodnicy Olsztynka w ciągu drogi ekspresowej S51 o przekroju poprzecznym jak dla S7 - czytamy na stronie Droginaeuro.pl.