Inwestycja zakłada budowę węzła z tunelem w ciągu ul. Świętokrzyskiej w Kielcach, czyli drogi 74 pod Aleją Solidarności, pod DK73. Powstanie również nowa dwujezdniowa droga stanowiąca przedłużenie ul. Świętokrzyskiej w kierunku Cedzyny.

Wylot wschodni będzie posiadał parametry drogi ekspresowej. Powstanie m.in. kładka dla pieszych, wiadukt nad drogą 74 łączący ul. Żniwną z Akademią Świętokrzyską, wiadukt w ciągu drogi 74 nad drogą powiatową do Woli Kopcowej, wiadukt w ciągu drogi gminnej stanowiącej dojazd do pól nad drogą 74, most na rzece Lubrzance i rondo w Cedzynie w miejscu włączenia nowego wylotu do istniejącej drogi 74.

Realizacja odcinka miejskiego wylotu wschodniego będzie odbywać się w systemie „zaprojektuj i zbuduj", w ramach którego jeden wykonawca robi projekt i jednocześnie realizuje inwestycję. Odcinek pozamiejski został zaprojektowany przez firmę Transprojekt Warszawa.
Przetarg na jej realizację wygrało konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart" spółka z o.o. z Kielc, Mosty-Łódź S.A. oraz Fardub Consulting sp. z o.o. z Kielc. Przetarg na nadzór wygrało konsorcjum, którego liderem została firma Apia XXI I.A.K. spółka z o.o. z Warszawy.

Termin wykonania prac wynosi 30 mies.