Inwestycja ta jest jest pierwszym etapem zadania pod nazwą „Dostosowanie drogi krajowej nr 8 na odcinku Al. Prymasa Tysiąclecia – ul. Piłsudskiego w Markach do parametrów trasy ekspresowej”. Wykonawca na realizację odcinka od węzła „Modlińska” do węzła „Piłsudskiego” ma 22 miesiące czasu, z wyłączeniem okresu zimowego.

Projektantem przebudowy jest biuro projektowe Transprojekt Warszawa sp. z o.o. Na inwestycję składa się m.in. budowa: 5 węzłów drogowych (Marywilska, Łabiszyńska, Nowo-Wincentego, Ikea, Piłsudskiego), sieci dróg zbiorczo-rozprowadzających, ciągów pieszych i rowerowych, przepustów drogowych.

W założeniu S8 ma mieć dwie jezdnie, po 3 pasy ruchu każda, z pasem awaryjnym o szerokości 2,5 m jak również pasem dzielącym od 2,5 m do 5 m.