Zakres prac obejmował budowę dwujezdniowej drogi o parametrach ekspresowej na odcinku 4 km, od granicy gmin Pcim i Lubień, wraz z obwodnicą Lubnia, która włącza się w stary przebieg Zakopianki na wysokości Witkówki. Trasie głównej towarzyszą drogi dojazdowe, których zbudowano 6,7 km. Łącznie w gminie Lubień powstało prawie 11 km nowych dróg. Szerokość wybudowanych jezdni to 2 x 7 m. Szerokość pasa dzielącego jezdnie wynosi 5 m, a szerokość pasów awaryjnych to 2 x 2,5 m. Dodając do tego szerokość poboczy (od 0,75 do 1,25 m) - całkowita szerokość korony całej drogi wynosi 25,5 m.

Ponadto dokonano szeregu prac, w skład których wchodziły m. in: roboty rozbiórkowe nawierzchni, rozbiórki budynków, przebudowa sieci gazowych, kanalizacji sanitarnej, urządzeń elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych, a także sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Wybudowano także 1,5 km murów oporowych o wysokości 15 m. Ze względu na warunki terenowe, są one usytuowane w systemie tarasowym, co sprawia, że wysokość od poziomu starej Zakopianki do wierzchołka muru, wynosi 43 m. W ramach inwestycji powstało także kilkanaście obiektów mostowych.

Ocenia się, że z powodu przebiegu w terenach górskich oraz ciężkich warunków gruntowych i wodnych, budowa tego ekspresowego odcinka drogi była jedną z najtrudniejszych inwestycji drogowych w Polsce. Ekspresowa droga, omijająca bezkolizyjnie Lubień, ma klasę "S" z bezpieczną prędkością projektową 80 km/h. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz Krajowego Funduszu Drogowego.