Kierowcy mogą korzystać z niemal wszystkich dróg dojazdowych wchodzących w skład węzła Kielce Zachód. „Ruch na węźle odbywa się bez przeszkód. Apelujemy jedynie do kierowców zwłaszcza jadących krajową drogą nr 7 o ostrożną jazdę i zwracanie uwagi na znaki drogowe” - powiedziała PAP Małgorzata Pawelec-Buras z GDDKiA w Kielcach. 

Węzeł Kielce Zachód jest największy w regionie (powierzchnia niemal 40 ha). „W jego ramach powstało 28 niezależnych konstrukcji nośnych (wiadukty, mosty)” – informuje GDDKiA.

Trwają jeszcze ostatnie prace przy budowie węzła – trzeba ułożyć ostatnią warstwę nawierzchni na drodze zjazdowej z Krakowa i Łodzi do Targów Kielce, a także na niewielkim fragmencie zachodniej jezdni drogi S7.W tym miesiącu drogowa dyrekcja planuje udostępnić kierowcom pozostałe węzły na obwodnicy: w Jaworzni (Kielce Jaworznia) i Chęcinach (Kielce Południe) oraz dwie jezdnie na całej długości kieleckiej obwodnicy (23 km).

Obwodnica Kielc w ciągu S7

Budowa obwodnicy Kielc w ciągu S7 rozpoczęła się w roku 2010 i jest obecnie najważniejszą inwestycją drogową w woj. świętokrzyskim. Zakończenie prac planowane jest na rok bieżący.

Dzięki tej budowie ma się poprawić komfort jazdy i bezpieczeństwo ruchu trasie Warszawa – Kraków. Przebudowywany odcinek jest również częścią drogi nr 7 łączącej północ z południem Polski i wiedzie od Gdańska przez Warszawę i Kraków aż do granicy ze Słowacją w Chyżnem. Powstająca dwujezdniowa obwodnica Kielc wydłuży fragment ekspresowej drogi S7 na terenie woj. świętokrzyskiego do blisko 50 km.  

Jednojezdniowa obwodnica Kielc funkcjonuje od lat 80. Teraz jest rozbudowywana do dwujezdniowej na odcinku od węzła Kielce Północ do węzła Chęciny. W przebudowie znajduje się fragment o długości 22,7 km, który docelowo zyska parametry trasy ekspresowej. W ramach tej inwestycji przebudowane zostaną węzły w Jaworznie, Chęcinach i Kostomłotach. Łącznie powstanie ponad 30 dużych obiektów inżynierskich, a w tym m.in. 18 wiaduktów i 9 mostów. 

Całkowita wartość projektu to 837 mln zł, a maksymalna kwota dofinansowania unijnego to 629 mln zł.