Do tego planu może dojść kolejnych 800 kilometrów tras, które znalazły się na liście rezerwowej.W wyniku podpisanych umów, w toku jest również kilkadziesiąt przetargów na roboty budowlane oraz nadzór.Według generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad zawierane umowy mają wiele instrumentów, które służą usprawnieniu realizacji inwestycji, szczególnie jeśli chodzi o sprawdzanie postępu robót i utrzymanie płynności finansowej firm wykonawczych.

Projekt ws.programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 został poddany pod konsultacje publiczne. Do 30 stycznia 2015 r. można zgłaszać do niego uwagi.

Głównym celem programu jest budowa spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych.MIR poinformował, że w połowie stycznie w resorcie odbędzie się oficjalna konferencja konsultacyjna na ten temat.