Wszyscy oferenci zaproponowali skrócenie czasu realizacji inwestycji z 37 do 34 miesięcy (bez okresów zimowych - od 15 grudnia do 15 marca).

W kosztorysie inwestorskim na budowę obwodnicy Kołbieli (8,7 km) zaplanowano około 278,4 mln zł. Najniższa z cen ofertowych to około 225,5 mln zł (Strabag sp. z o.o.). Na budowę odcinka S17 od obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina zarezerwowano blisko 416,5 mln zł, a cena w najkorzystniejszej ofercie to blisko 290 mln zł (Budimex sp. z o .o.).

Wybrani w przetargu wykonawcy zrealizują odcinki w trybie „projektuj i buduj”. Zgodnie z założeniami nawierzchnia nowej drogi zostanie wykonana w technologii betonu cementowego.

Drogowcy zapowiadają, że w pierwszej połowie listopada poznamy oferty na realizację odcinka S17 od węzła Lubelska do początku obwodnicy Kołbieli.

Mapa orientacyjna odcinka od w. Lubelska do początku obw. Garwolina