Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektu i rozbudowa DK8 na odcinku od Radziejowic do Przeszkody do parametrów drogi ekspresowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka Strabag Infrastruktura Południe. Prace zrealizuje w ciągu 31 miesięcy (bez wliczania do prac budowlanych okresów zimowych) za 306,9 mln zł.

Umowa z wykonawcą zostanie podpisana po uprawomocnieniu się wyboru najkorzystniejszej oferty i przeprowadzeniu kontroli postępowania przez Prezesa Urzędu Zamówień. Droga ma powstać do drugiej połowy 2019 r.

Odcinek, o którym mowa, jest jednym z dwóch na trasie pomiędzy Radziejowicami a Paszkowem. Drugi fragment, o długości 11,6 km, pomiędzy Przeszkodą a Paszkowem, zbuduje Intercor sp. z o.o na podstawie zawartej w czerwcu br. umowy. Będzie on gotowy do października 2018 r.