Najtańsza oferta złożona została przez konsorcjum firm Mostostal Warszawa oraz Acciona Construcciion s.a.i opiewa na kwotę ponad 76,8 mln zł. Czas realizacji zadania określony w tej ofercie wynosi 20 miesięcy, a okres gwarancji – 10 lat.

Po dokonaniu oceny ofert, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybierze wykonawcę prac.

Przetarg dotyczy trasy między istniejącymi węzłami Lotnisko i Podwarpie. Zadanie realizowane będzie w formule „Buduj” i będzie finansowane z  Krajowego Funduszu Drogowego.

Poprzednie inwestycje w Pyrzowicach

W latach 2005-2006 powstał jednojezdniowy odcinek drogi ekspresowej S1 między w. Podwarpie i DW913, który stanowi dojazd do lotniska w Pyrzowicach. W latach 2010-2012 prowadzone były prace związane z budową odcinka od w. Pyrzowice na autostradzie A1 do w. Lotnisko (z węzłem Lotnisko).

Czytaj również: "Rewolucja w transporcie naziemnym?"